Junts per Catalunya valora positivament la gestió, però fa autocrítica de la manca de planificació. L’oposició critica la manca de comunicació del govern i que no els tinguin en compte.

 

Lina Morales (UxC)

“Amb el MUC he estat molt a gust:
el cap de llista és molt responsable”

De l’1 al 10, com valora la seva gestió durant aquesta legislatura?
La feina feta la valoro amb un 9. Hem fet moltes coses, tot i que algunes no es veuen a simple vista.

Si després del maig torna a ser alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
El més important és millorar la seguretat al municipi. També seria necessari el CAP nou i millorar el servei d’autobusos.

Quins projectes li han quedat pendents aquest mandat?
El nou edifici de la policia i l’espai de gent jove. Probablement haurem d’esperar fins després de les eleccions per estrenar-lo.

Aquesta legislatura han governat amb el suport del MUC. Si guanyen les eleccions, seguiran en aquesta línia o buscaran pactes amb altres grups municipals?
Serà difícil governar en solitari amb la gran fragmentació de partits que hi haurà a les eleccions. No tinc cap problema amb tornar a pactar, amb el MUC he estat molt a gust. El cap de llista és molt responsable i no m’importaria repetir. També podria pactar amb ERC o amb qui doni suport a la independència.

Si els veïns no li renoven la confiança i es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
Principalment controlar el govern, vigilar que actuïn com cal i que no se’ls descontroli res. Tots des d’una oposició constructiva.

 

Marta Gómez (JxCAT)

“S’han fet coses bé, però no hi ha
hagut un projecte a llarg termini”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal durant aquesta legislatura?
Valoro la gestió del govern municipal durant aquesta legislatura amb un 7. S’han fet coses bé, però no hi ha hagut un projecte a llarg termini. Crec que s’ha seguit una política d’improvisació.

Si després del maig és escollida alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
Tal com deia, crec que el més important és fer un programa a llarg termini per als quatre anys de mandat.

Quins projectes considera que han quedat pendents aquest mandat?
Respecte al que ha quedat pendent, volem renovar completament la gestió municipal, farem net i tornarem a començar. El que volem és fer un gran canvi.

Aquesta legislatura han governat amb el suport del MUC. Si guanyen les eleccions, seguiran en aquesta línia o buscaran pactes amb altres grups municipals?
Des de Junts per Catalunya estem completament oberts a totes les formacions polítiques. Considerem que com més representativitat tingui el govern municipal, millor.

Si finalment es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
Si ens quedem a l’oposició, treballarem igualment per al poble, amb la mateixa empenta i il·lusió que si fóssim al govern. Des de l’oposició també es pot treballar.

 

Maite Viñals (ERC)

“La sensació és que Cabrils
ha perdut quatre anys”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal aquest mandat?
Amb un 4. Hem estat 4 anys sense un clar programa de govern i s’ha notat. Han estat incapaços de redactar un Pla d’Actuació Municipal. La sensació és que Cabrils ha perdut 4 anys.

Si és escollida alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
Una auditoria interna per saber com estan les finances públiques, després de gastar massa en focs artificials els darrers mesos. També cal externalitzar la gestió del CEM i crear un sistema de recollida més eficient de la fracció verda.

Què proposa per millorar la seguretat al poble?
La solució és difícil i el risc 0 no existeix. I el que ho prometi menteix. Una gestió més eficient dels recursos disponibles, una bona utilització i potenciació de noves tecnologies com les càmeres i una major professionalització del cos policial serien les primeres mesures a tenir en compte.

Estaria disposada a pactar per entrar al govern municipal?
Som contraris a parlar de pactes abans de les eleccions. Tanmateix, descartem pactes amb el bloc del 155. No sempre és necessari buscar pactes per tenir majories que et fan més còmode la feina.

Si es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
La mateixa que si governem. Fer feina i treballar per millorar la vida de Cabrils i dels seus habitants.

 

Miguel Doñate (MUC)

“Volem que els veïns tinguin un paper
central en la presa de decisions”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal aquest mandat?
Fer una valoració global seria simplificar una realitat complexa. Tanmateix, hi ha accions que valorem positivament, com la consolidació dels pressupostos participatius. També cal treballar en urbanisme, mobilitat…

Si després del maig és alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Crear un organisme per incorporar els veïns i veïnes en la cogestió de l’acció política municipal. Volem que els veïns i veïnes tinguin un paper central en la presa de decisions.

Quins projectes han quedat pendents aquest mandat?
Hi ha molts projectes que han quedat a mitges, com l’equipament per a joves al Mas Maria.

Aquesta legislatura han governat amb JxCAT en coalició. Si després de les eleccions els números tornen a sumar, seguiran en aquesta línia?
Nosaltres no parlem d’aquestes qüestions perquè serà el veïnat qui determini qui ha de governar. Evidentment, ens agradaria ser nosaltres mateixos.

Si finalment es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
Continuar treballat amb les nostres línies de treball, tot i que amb una capacitat d’incidència menor. Som un partit municipal i municipalista, la nostra existència només té sentit per treballar pel municipi.

 

Anabel Sorroche (PSC)

“Es prenen decisions
importants i no es comuniquen”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal aquest mandat?
Un 3. Gairebé no s’ha complert cap de les propostes electorals. A més, es prenen decisions importants i no es comuniquen. Els cabrilencs mai no reben resposta o s’actua tard.

Si després del maig és alcaldessa, quina serà la primera decisió que prendrà?
Conèixer i parlar amb tots els treballadors de l’Ajuntament. No es pot governar un poble sense equip i el més important és conèixer i saber com s’organitzen.

Què proposa per millorar la seguretat del poble, un dels grans temes de debat al municipi?
La seguretat és una cosa de tots, tant dels ciutadans com de l’Ajuntament, així com dels Mossos d’Esquadra, dels quals hi ha una gran mancança. És urgent buscar solucions a mida per a cada urbanització. Cal dotació econòmica per a la seguretat que a hores d’ara no existeix.

Estaria disposada a pactar amb alguna altra formació per entrar al govern municipal?
Sí, segurament hi hauran d’haver pactes entre partits. Arribar a acords vol dir que amb diferents visions s’arriba al mateix punt.

Si es queda l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
Igual que hem fet fins ara, col·laborar en tot el necessari. Les decisions que siguin positives les aprovarem i les que creiem que poden ser errades les votarem en contra i advertirem del perquè.