Un espoli inexistent

La idea que des de l’Aragó i l’estat espanyol han intentat fer creure a l’opinió pública que les obres d’art custodiades al Museu de Lleida, i posteriorment obligades a retornar [...]