L’Estació de Regeneració d’Aigües (ERA) del Llobregat és una referència europea. Fotos: AMB

Ser una metròpolis sostenible passa, entre altres mesures, per millorar la gestió de l’aigua. Així ho defensa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que aposta per l’aigua regenerada per incrementar l’autosuficiència hídrica del territori.

En aquest sentit, s’està estudiant la incorporació d’aigua regenerada fora dels períodes de sequera com a complement de les fonts d’abastament actuals amb l’objectiu d’incrementar la garantia i la ja citada autosuficiència hídrica de l’àrea metropolitana de Barcelona, en el marc del conveni firmat entre l’AMB i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a principis del 2018.

I és que el passat mes d’abril va entrar en funcionament la planta de tractament terciari de la depuradora del Llobregat, l’Estació de Regeneració d’Aigües (ERA), que tracta l’aigua depurada per a usos diferents dels relacionats amb l’aigua de consum humà, com ara el reg agrícola, la neteja urbana i els usos industrials i ambientals, entre altres. És el que es coneix com a aigua regenerada, gràcies a la qual, a més, l’aigua potabilitzada es pot reservar exclusivament per al consum de boca.

“Històricament sempre hem tingut molta dependència hídrica del Ter, generant un impacte medi ambiental que hem de revertir”, apunta Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB. “Fins ara l’aigua residual arriba al Prat i s’aboca al mar un cop ha passat els filtres de l’estació depuradora”, afegeix Àlex Prada, responsable de sanejament de l’AMB. L’ERA permet anar més enllà del primer tractament i, “amb l’ajuda d’un component químic”, s’extreu de l’aigua tota la matèria orgànica perquè pugui ser utilitzada per als usos anteriorment apuntats.

Amb tot, Badia defensa la importància de l’aigua regenerada i l’impuls de la reutilització com un eix estratègic del model de gestió de l’aigua sostenible i en línia amb l’economia circular.

És per això que un grup d’experts ja està estudiant la possibilitat d’abocar aigua regenerada al tram final del riu Llobregat de forma contínua per incrementar el seu cabal i disposar de més aigua per ser potabilitzada, més enllà del que ja es fa en episodis de sequera. “Hem d’aprofitar al màxim els recursos propis per no dependre de conques externes: buscar solucions pròpies”, conclou Badia.

REFERÈNCIA EUROPEA
Per fer-ho es necessitava tenir totalment operativa l’ERA del Llobregat, que principalment es va construir per poder augmentar el cabal que circula pel riu i recarregar els aqüífers. Aquestes instal·lacions són gestionades per l’AMB i poden arribar a produir fins a tres metres cúbics per segon, que és el consum equivalent d’aigua per a una població de més d’un milió d’habitants o, en altres paraules, un 25% de la demanda de l’àrea metropolitana de Barcelona. Unes prestacions que converteixen aquesta estació de regeneració d’aigua en referència europea.

 

Per un preu just

Un altre dels objectius de l’AMB és garantir l’accés de tots els ciutadans de la metròpolis de Barcelona a l’aigua. I per aconseguir-ho, el primer que cal fer possible és un preu just de les tarifes.

Badia remarca que, “gràcies a les polítiques tarifaries de l’AMB, en els últims dos anys el rebut de l’aigua s’ha reduït un 4%, cosa que suposa un estalvi de 13 milions d’euros per a la ciutadania”. “En aquest mandat només hem tocat la tarifa de l’aigua per abaixar-la”, diu, recordant que durant els 10 anys anteriors havia crescut de forma sostinguda.

Més recentment, el ple del Consell Metropolità de l’AMB ha aprovat el decret de la vicepresidència de Medi Ambient que demanava frenar l’increment del 4,1% per a les tarifes d’aigua potable de l’entorn metropolità, proposat per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua (ABEMCIA).

Amb tot, i a banda de la sostenibilitat, aquest és l’altre cavall de batalla de l’AMB. En paraules de Badia, l’objectiu últim és “que la ciutadania pagui un preu just per l’aigua” que consumeix.