L’Escola Joan Maragall i l’Institut Les Salines són els dos centres educatius de la ciutat triats per posar en marxa una prova pilot per lluitar contra l’educació sexista.

El projecte treballarà per evitar que l’educació reprodueixi els estereotips de gènere entre els infants i els adolescents a través de la coeducació, que potencia la igualtat i les capacitats de cada alumne independentment del seu sexe.

Per aconseguir-ho, la prova ha posat en contacte persones expertes en l’àmbit amb la comunitat educativa dels dos centres.

A l’Escola Joan Maragall, el projecte ha consistit a crear una comissió mixta formada per l’escola i les famílies dels alumnes que proposarà diferents activitats sota el lema “Juguem amb la igualtat i la diversitat”.

En canvi, a l’Institut Les Salines, els especialistes treballen directament amb el claustre, de manera que els professors puguin ser els que acompanyin els estudiants a l’hora de detectar i prevenir actituds sexistes a les aules.