Una imatge d’arxiu del polígon Centre. Foto: Ajuntament

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Territori ha obligat a l’Ajuntament a reduir les alçades màximes que es poden construir al polígon industrial Centre. Aquest canvi afecta els dos plans associats al perllongament de l’avinguda Segle XXI i dictamina que, en comptes de les vuit plantes que preveia el projecte aprovat pel govern local, els nous edificis d’oficines i habitatges no puguin superar els sis pisos d’altura. D’aquesta manera, la comissió tècnica evita que en aquest sector hi hagi un sostre edificable superior al que tenen actualment les cases històriques de l’avinguda de la Generalitat, per tal de mantenir el model urbà propi del nucli antic, encara que el sector formi part del polígon industrial Centre.

De fet, l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General Metropolità es va suspendre ara fa un any perquè la Comissió Territorial va demanar que s’incorporessin diverses millores i consideracions.

ACCÉS PER A VIANANTS I BICIS
Per altra banda, el mateix departament de Territori ja ha instal·lat la passarel·la que connectarà la ciutat amb el polígon de Ca n’Alemany per sobre la via del tren.

El pas, que ha costat uns 758.000 euros, servirà perquè vianants i ciclistes puguin arribar a aquest nou sector industrial i econòmic on ja s’han instal·lat diferents empreses.

Per tal de no afectar les línies de tren i la circulació dels combois, les obres es van fer el passat 11 de març a la nit. La instal·lació va començar a l’una de la matinada i es va acabar a les quatre.