L’edifici construït el 1957 també és conegut com la Casa Gomis. Foto: Twitter (@efemarq)

El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de monument històric La Ricarda, també coneguda com a Casa Gomis, al Prat de Llobregat, així com delimitar el seu entorn de protecció. La declaració també inclou la protecció de diversos béns mobles que formen part del monument.

L’edifici de La Ricarda, de l’arquitecte Antoni Bonet Castellana, és considerat com a una de les obres cabdals de l’arquitectura moderna. Situat enfront de la costa, a la zona del Delta del Llobregat, la seva arquitectura enllaça amb els fonaments i principis racionalistes europeus, tant des del punt de vista constructiu com per la seva configuració espacial, amb una concepció de fluïdesa i dinamisme interior propis dels valors del moviment modern.

Bonet va ser membre del Grup d’Arquitectes i Tècnics per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATPAC) i col·laborador del despatx de Sert i Torres Clavé. Com explica Cultura 21, la Ricarda va ser projectada entre el 1949 i 1956 i construïda l’any 1957 a partir d’un encàrrec de la família Gomis-Bertran, interessada en la cultura i les arts avantguardistes del moment a Catalunya.