En el context polític actual, si una cosa s’ha evidenciat és la incapacitat de gestionar la crisi sanitària sense que aquesta tingui conseqüències econòmiques i socials nefastes per a les classes populars, tot avantposant els interessos de la minoria tenidora i de les elits empresarials. Des de l’Ateneu Popular de les Corts, com a organització de base que aglutina i forma part del teixit associatiu del barri, no podem restar callades davant d’una crisi que està atacant les veïnes més vulnerables. És per això que, ara més que mai, ens hem d’organitzar per reforçar, mantenir i construir espais segurs de contrapoder popular.

En aquest sentit, aprofitem aquest espai d’opinió per obrir-lo a la participació d’organitzacions i veïnes, començant per posar sobre la taula un seguit de mesures que ja eren urgents i necessàries abans de la Covid-19 per tal de garantir una vida digna de ser viscuda. Volem posar la vida al centre i que totes puguem desenvolupar-nos lliurement i de manera igualitària. No volem que aquesta crisi la tornem a suportar les mateixes de sempre, com ja vam pagar l’anterior crisi de 2008. Per aquests motius, exigim l’aplicació d’un programa de mínims en diversos àmbits de la societat.

En primer lloc, per pal·liar les conseqüències nocives de la crisi, cal actuar en matèria econòmica. Els límits actuals del sistema imposen oferir una alternativa basada en la circularitat i la promoció del comerç local, així com l’ús d’energies renovables. Paral·lelament, és essencial el reforç dels serveis públics bàsics com l’educació, la sanitat i la cultura. És imprescindible per poder fer front a la recessió i evitar que ningú es quedi enrere. Així doncs, apostem per l’expropiació de recursos privats, tot augmentant la inversió en hospitals, centres d’atenció primària i rastrejadors; sempre garantint unes condicions dignes per al personal de l’entorn educatiu i sanitari. Pel que fa al sector cultural, lluitem per la celebració d’espectacles segurs i la implantació d’ajudes per a artistes i professionals. #LaCulturaÉsSegura.

En un altre ordre de coses, cal impulsar mesures que garanteixin la cohesió social, ja que la crisi afecta de manera desigual els sectors més empobrits. En aquesta línia, és imperativa la suspensió dels desnonaments i la creació d’habitatge públic, juntament amb l’aplicació del decret per la reducció de lloguers. Aquestes mesures s’han d’acompanyar d’un augment d’impostos per a les rendes més altes i la instauració d’una renda bàsica universal que asseguri uns ingressos mínims. La desigualtat de gènere s’ha vist agreujada a conseqüència de la crisi i per això cal incrementar els recursos per lluitar contra la violència masclista, per l’atenció de les víctimes i avançar en el reconeixement del treball de cures.

Finalment, no es pot desestimar l’impacte polític que desencadenarà la crisi. Nogensmenys, aquesta ha obert la porta a una regressió de drets sense precedents: limitació del dret d’associació i manifestació, militarització dels carrers i creixent presència policial, reobertura dels CIE i augment de les deportacions… Per aquest motiu, exigim la derogació de la Llei Mordassa i la regularització de totes les persones que sobreviuen en una situació administrativa irregular.

A les Corts, volem construir alternatives. Organitzem la resposta.