Placa del centre queixa veinal

A través del periòdic Línia Les Corts i d’altres mitjans de comunicació, els veïns de Plaça del Centre ens assabentem que hi ha un projecte de remodelació de la plaça, la qual cosa, en principi, no estaria gens malament, però…

Es diu que hi ha hagut participació veïnal en el projecte i això no és veritat. Diversos veïns i comerciants de la plaça als quals ho hem consultat diuen que no saben res del que es vol fer, així doncs de participació res.

Hem escrit dues cartes al regidor de Les Corts i no hem tingut resposta de l’edil. Només un anònim (un foli amb una petita capçalera, que qualsevol pot imprimir, sense adreça i sense nom ni firma del remitent), en el qual s’insereixen expressions com “espai més social”, “caràcter urbanístic que s’acull a la concepció que l’actual equip de govern pensa com a idoni”, “veïns i vianants se sentiran més còmodes”, “suggeriments incorporats en les accions que es desenvolupen”, “que respon a la voluntat expressada per diversos veïns i comerciants de la zona”… Totes elles vagues i imprecises que no comprometen a res.

Gràcies als bons oficis de la Presidenta del Districte, persona més propera a la realitat i necessitats ciutadanes, el Cap de la secció tècnica va accedir a explicar a uns quants veïns, a la mateixa plaça, algunes de les modificacions a realitzar. Lluny de tranquil·litzar-nos, les seves explicacions ens van deixar molt més preocupats.

Una de les obres és la d’apropar les dues voreres de la plaça. Cap dels veïns reunits va veure la necessitat d’aquest apropament a costa d’estrènyer el trànsit per l’Avinguda Madrid.

Una altra cosa que ens preocupa molt és la implantació de carrils de circulació de vehicles per sobre de la vorera, a tocar de les façanes i de les terrasses dels bars i restaurants de la zona. Aquests carrils, que comportaran la tala d’arbres ben bé cinquantenaris, permetran que cotxes i camions envaeixin la plaça i degradin la zona d’esplai que ara existeix.

També preocupa els veïns-usuaris de l’únic aparcament existent, el de la finca nº 7, la més que probable supressió del gual en la seva ubicació actual, malgrat disposar d’una llicència municipal degudament documentada per la qual es paga una taxa o tribut. No s’ha rebut cap notificació de l’Ajuntament sobre aquesta possible supressió o trasllat. Aquesta falta de comunicació demostra un menyspreu envers els ciutadans.

En definitiva, el que necessita la Plaça del Centre és un nou paviment o enrajolat del sòl, una mica més d’il·luminació, potser algunes plantetes, també algun gronxador al parc infantil i un ampli pas de vianants en la part mitjana de les dues voreres que sí que realment facilitaria el pas de les persones d’un costat a l’altre de la plaça. Tota la resta són ganes de gastar temps i diners i de perjudicar els veïns afectats.

per Aurelio Marcé

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram