Els resultats del balanç de la nova contracta de neteja i gestió de residus de Barcelona situen el districte de les Corts a la zona baixa en matèria de reciclatge respecte a la resta de la ciutat. Es troba en la sisena posició d’una hipotètica taula classificatòria. Només reciclen pitjor les seves escombraries els veïns dels districtes Gràcia, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella. Només el 77,74% del seu rebuig és susceptible de ser reciclat, ja sigui vidre, cartró o plàstic.

Aquesta xifra, tot i que no és catastròfica, la deixa per sota de districtes molt més exemplars en aquest sentit, com podrien ser l’Eixample, amb més del 82% d’escombraries ben reciclades, o Nou Barris, amb quasi el 86%, percentatge que el situa com el districte que millor recicla. Les xifres de cada barri són bastant similars, situant-se entre el 76% i el 78% de residus ben reciclats.

Cal continuar, doncs, amb la tasca de conscienciació per tal d’aconseguir, any rere any, millorar aquestes xifres. Sobretot, tenint en compte, que millorant-les, també fem un bé al nostre medi ambient.