Està previst que les obres acabin el dia 8 d'abril. Foto: Ajuntament

Des de fa deu dies ja estan en marxa les obres per construir un nou tram de carril bici al llarg del carrer Joan Güell.

Es tracta d’un doble carril bici situat al costat Besòs del carrer, entre l’avinguda Diagonal i la plaça de Sants i estarà situat a l’espai que estava ocupat per un cordó de vehicles, que quedarà desplaçat al primer carril de circulació per tal de segregar el carril bici dels vehicles i fer-lo més segur. El nou disseny del carrer farà que aquest sigui d’un únic carril descendent, cosa que provocarà la reducció de la velocitat mitjana de circulació i evitarà que els cotxes aparquin en doble fila.

Segons el Districte, “aquest nou carril bici millorarà la connectivitat en bicicleta entre la part muntanya i la part mar dels barris del districte, unint les vies d’aquestes característiques que ja hi ha a la Diagonal i amb el recentment inaugurat del carrer Marquès de Sentmenat”. Està previst que les obres acabin el pròxim 8 d’abril.