La problemàtica de l’habitatge és una de les cares més dramàtiques de la crisi. Foto: Arxiu

Una de les cares més dramàtiques de la crisi econòmica és la relacionada amb l’habitatge. Sobre aquesta situació, i després que en els últims anys, en alguns barris de la ciutat, els desnonaments han estat i són una realitat palpable, ara el debat públic també se centra en la quantitat de pisos buits que hi ha a tota la ciutat.

Malgrat que podria semblar un càlcul relativament fàcil de fer, la realitat mostra com, avui dia, és molt complicat saber amb precisió quants pisos buits hi ha a Barcelona. Les principals parts implicades en aquest debat, Ajuntament i plataformes que lluiten pel dret a l’habitatge, discrepen a l’hora de presentar les xifres.

Des de la plataforma 500×20, una de les més actives de la ciutat juntament amb la PAH, consideren que a Barcelona hi ha “88.259 pisos buits, un 12% del total”. Aquesta plataforma extreu la xifra d’una estadística de l’IDESCAT de l’any 2011 sobre ‘Pisos en edificis destinats principalment a habitatge’, que d’un total de 811.106 estableix que n’hi ha 88.259 de desocupats.

Aquesta xifra, però, no la comparteix l’Ajuntament. Des del departament d’Hàbitat Urbà afirmen a aquesta publicació que aquesta dada no es pot considerar com a vàlida perquè “no contempla ni els pisos on qui hi viu no hi està empadronat, ni els pisos de promotors, ni els destinats a altres usos, com ara oficines ni els que estan en fase de comercialització”. L’altre argument que proporcionen des de les files municipals és el de les inspeccions que recentment s’han dut a terme en els tres barris de la ciutat que concentren més desnonaments i problemes amb l’habitatge: Ciutat Meridiana, Trinitat Vella i el Besòs i el Maresme. Un cop fetes, l’Ajuntament va presentar unes dades on assegura haver detectat “398 habitatges potencialment desocupats, dels quals 161 estaven realment buits”. Durant la presentació d’aquestes xifres, el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, va afirmar que “si allà on la situació és més complicada estem parlant com a molt d’un 1%, tot indica que a la resta de la ciutat [la xifra] serà bastant inferior”. “Que el problema sigui reduït no vol dir que no sigui important”, va afegir. Aviat, els seus propietaris, els bancs, podran ser multats si no corregeixen aquesta situació.

Des de 500×20, però, es fa una valoració molt diferent de la situació. Un dels seus portaveus, Toni Tallada, assegura a aquesta publicació que “l’Ajuntament rebaixa les xifres perquè la seva política és dir que no hi ha pisos buits, però el meu dia a dia em fa veure que a la meva escala hi ha tres pisos buits i dos d’ocupats i al meu barri, al Turó de la Peira, i a d’altres, a cada escala un de cada deu està buit”.

UNA NOVA FUNDACIÓ
Precisament, fer front a aquesta problemàtica és l’objectiu de la Fundació Hàbitat 3, que actua com a gestora d’habitatge social del Tercer Sector Social i que va ser creada a finals de l’any passat per “donar una resposta a les gravíssimes necessitats existents en l’àmbit de l’habitatge”. El seu director general, Xavier Mauri, explica que la seva voluntat és “ser un actor més per ajudar a lluitar contra aquest problema”. De moment, Hàbitat 3, que treballa per encàrrec de l’administració pública, ja ha posat en marxa amb l’Ajuntament un projecte que té com a objectiu aconseguir 200 habitatges per a 200 famílies.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram