Les mesures del Districte de cara a la festa van en la línia de la campanya de civisme de la ciutat. Foto: Districte

Per tal que tothom gaudeixi de la Festa Major d’enguany i pugui passar-s’ho bé pels carrers amb les activitats programades a gairebé cada cantonada del districte, cal seguir unes normes de conducta bàsiques perquè allà on es mengi, begui, rigui o balli la festa sempre acabi bé. El respecte i la responsabilitat és un punt a favor que fa que qualsevol celebració comunitària es converteixi en quelcom inoblidable. El Districte fa una sèrie de recomanacions per conciliar el dret al descans dels veïns amb el dret de festa.

HORARIS
Tothom no té les mateixes ganes de festa i diversió. És per aquest motiu que cal que els que vulguin allargar la festa fins ben entrada la nit respectin els que decideixin anar-se’n a descansar. En aquest sentit, l’horari de la Festa Major, des del 2 fins al 12 d’octubre, finalitzarà a les dues de la matinada. Els divendres i els dissabtes, vigília de festiu per a moltes persones, la festa podrà durar fins ben entrades les tres de la matinada. Arribada aquesta hora, la música no sonarà i no es vendrà cap més beguda.

CIVISME I HIGIENE
Un altre dels aspectes que sempre preocupen a l’hora d’organitzar una Festa Major és la higiene dels carrers un cop finalitzades les nits de celebració. En aquest sentit, i per tal d’evitar els accidents provocats per la trencadissa de vidres, durant la festa en tots els bars i establiments de pública concurrència no se subministraran gots de vidre per consumir begudes fora dels locals. De la mateixa manera, tots els bars i altres establiments similars hauran de permetre l’ús dels lavabos a les persones que demanin emprar-los, siguin o no siguin clients, mentre tinguin l’establiment obert. Amb aquesta mesura s’intentaran evitar les deposicions al carrer, un aspecte que embruta no només l’espai públic sinó la imatge i el bon nom de la zona.

Durant la festa no es podran instal·lar cap tipus de taulells, taules, parades ni construccions similars sense el corresponent permís municipal, emès expressament pel Districte de les Corts. Aquesta mesura també afecta la venda ambulant, que queda prohibida per tal de garantir la qualitat d’allò que es pot comprar durant la festa i compensar l’esforç dels comerços autoritzats.

A més, el Districte impulsa el prograna Jo faig que la festa acabi bé, un conjunt d’accions de sensibilització previstes per a l’espai nocturn de la festa. En aquest sentit, s’ubicaran estands informatius sobre la prevenció d’alcohol i altres drogues, es repartiran gots que conviden a reduir residus i s’impartiran cursets de dispensació responsable, adreçats a entitats, bars, establiments de restauració i universitats. Al portal de la campanya [lameva.barcelona.cat/jocontrolo] s’hi pot trobar molta més informació sobre la normativa legal que cal complir per vendre alcohol i dels riscos que comporta per a la salut el consum de drogues.

Aquestes recomanacions del Districte van en línia de les que fa l’Ajuntament i busquen complementar allò que estableix la campanya cívica de la ciutat. Així, l’objectiu d’aconseguir una festa cívica, respectuosa i participativa s’estén a tots els veïns i veïnes i a tots els visitants i participants de la gran festa del districte.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram