L’únic mercat que hi ha al districte. C. Gómez

L’Associació de Veïns de Pedralbes ha fet un diagnòstic de les oportunitats i fleblesses del barri, de prop de 11.600 habitants, per plantejar el full de ruta a seguir en els propers anys.

Com la mateixa associació destaca, Pedralbes és una zona “amb poca vida de barri” en comparació amb altres territoris de la ciutat, un fet que ve donat per la dispersió de les zones residencials: “Els veïns acostumen a viure socialment en la seva pròpia comunitat de veïns”, apunten en el informe. Per això, una de les primeres prioritats que plantegen és l’impuls de l’Associació de Veïns, que gairebé és l’únic nucli social ubicat al barri. Una altre dels objectius hauria de ser la implantació d’un mercat municipal, ja que en tot el districte només hi ha el de les Corts i al barri l’eix comercial principal està situat al carrer de Capità Arenas. Però el catàleg de necessitats també s’estén fins a la mobilitat i el transport, sobretot pel que fa a la “poca presència del transport públic”. Segons apunten els veïns, el bus de barri que hi ha no puja fins a Pedralbes i això és un handicap a l’hora de valorar la seva connexió amb els principals carrers del districte.