La plataforma, que es va presentar el 10 d’abril, està constituïda per més de 30 entitats. Foto: A.M.

La generació de residus creix any rere any a Catalunya. Mentrestant, la recollida selectiva s’estanca. L’any 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020, com es planteja el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos a Catalunya (PRECAT 20).

“El model de gestió de residus es troba en un estadi d’estancament”, explica Mercè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que ahir van crear la Plataforma Ciutadana Residu Zero, la qual aposta per acabar amb els abocaments i la incineració.

UNA NOVA LLEI
La plataforma neix amb una proposta clara: promoure una Llei Catalana Residu Zero de prevenció de residus. “El millor residu és el que no es produeix”, assenyala Girona. Un dels principals canvis que hauria d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obligar els productors d’envasos a assumir els costos de la gestió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan complir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa la prohibició dels productes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de gestió de residus aprovats per la Generalitat, del programa de gestió de l’AMB (el qual està en procés d’aprovació) i fixar com a objectiu arribar al 70% de la recuperació de residus el 2030.

INVERSIÓ PER EVITAR RESIDUS
Segons la plataforma, la Generalitat està incomplint la Directiva de Residus europea, que ordena que la recuperació de matèria dels residus és prioritària abans que la recuperació energètica.

A Catalunya, segons l’entitat, el 81% de les inversions en gestió de residus són destinades al tractament de la “fracció resta”, incineradores i abocadors. Només el 19% del pressupost es destina a processos directes de prevenció i recuperació material de residus. “A l’administració parlen molt de residu zero, però fets i pressupost diuen el contrari”, critica Girona.

Aposta clara pel tancament de totes les incineradores

Entitats de la ciutat com la FAVB, les associacions de veïns de Diagonal Mar o el Maresme i l’Ateneu l’Harmonia de Sant Andreu s’han apuntat a la plataforma amb un objectiu clar: acabar amb Tersa.

Una de les propostes més importants que, segons la plataforma, hauria d’incloure la futura Llei Catalana de Residu Zero és el compromís de tancar totes les incineradores de Catalunya abans del 2030. Des de la plataforma apunten que l’energia generada en la incineració no es pot considerar energia renovable i, per tant, les comercialitzadores d’energia renovable, com Barcelona Energia, haurien de desvincular-se totalment de la incineradora de Sant Adrià.

A Tersa es produeixen més de 360 tones anuals de CO2, segons el registre estatal d’emissions i fonts contaminants. A més, als “ecoparcs” només s’aconsegueix aprofitar entre un 8% o un 9% de tots els residus que hi entren, segons els càlculs de l’entitat. En contraposició a aquesta dada, prop del 6% dels gasos hivernacles del territori s’atribueixen al tractament per incineració.