Les millores socioeconòmiques segueixen sent molt diferents en funció del barri i el col·lectiu que s’analitza. Foto: Arxiu

L’Informe Econòmic de Conjuntura de Barcelona, que el consistori ha presentat recentment, ha servit per posar de manifest la tímida recuperació del mercat laboral de la ciutat, que d’altra banda no està arribant per igual a tots els barris i col·lectius.

L’informe revela que l’atur registrat ha continuat reduint-se a tots els districtes, però Nou Barris segueix concentrant-ne la majoria. De fet, set dels deu barris amb més atur són d’aquest districte. A l’altre costat de la balança hi ha Sarrià-Sant Gervasi, que té els seus sis barris entre els deu amb menys desocupació. En termes absoluts, el barri que en té més és el Raval.

Pel que fa als nous contractes laborals que es van firmar durant tot el 2015, que van ser un total de 927.498, el 13,3% van ser indefinits, mentre que la resta van ser temporals. Tot i que són les millors xifres de contractació indefinida des del 2008, la contractació a la ciutat es continua caracteritzant per un alt grau de temporalitat. Aquí cal afegir-hi que el 40% d’aquests nous contractes firmats tenien una duració igual o inferior a un mes.

El document també reflecteix que només el 48% dels aturats de la ciutat reben una prestació, cosa que suposa un 24% menys que durant el 2010. També queda reflectit l’augment de l’atur de llarga durada, ja que el 41% dels desocupats ho són des de fa més d’un any, i encara és més preocupant la situació de les 23.300 persones (el 26% del total) que fa més de dos anys que no treballen.

MÉS EMPRESES
Pel que fa a la creació d’empreses, l’informe també recull que a la ciutat es van constituir l’any passat 7.707 societats mercantils, 486 més que el 2014, cosa que suposa la xifra més alta des de 2008 i un augment del 6,7% respecte de 2014. Del total d’empreses que hi ha a la ciutat, gairebé 9 de cada 10 són microempreses (d’1 a 9 assalariats).

Per últim, el document també alerta sobre la incertesa de l’economia a escala global, que podria condicionar la recuperació de l’activitat, tot i que les perspectives econòmiques per a aquest 2016 són bones i està previst que es continuï creant ocupació neta.

UGT i Cambra de Comerç:
dues anàlisis contraposades

Com valoren l’Informe Econòmic de Conjuntura de Barcelona els diferents agents socials de la ciutat?

Juanjo Casado, portaveu de la UGT Barcelona, afirma que l’informe mostra que estem davant d’una “recuperació dèbil del mercat de treball, tal com queda demostrat amb l’alta temporalitat”. Casado apunta que actualment “fins i tot la contractació per dies s’ha cronificat” i recorda que, tot i que “els indicadors macroeconòmics han millorat”, la recuperació “no acaba d’arribar a les economies de les famílies”. Per últim, afegeix que “és molt preocupant l’atur cronificat i la desigualtat que hi ha en alguns barris de la ciutat”.

D’altra banda, Carme Poveda, Directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, creu que l’informe mostra que “l’economia s’està recuperant amb força” i apunta que “és normal que en el primer tram de la recuperació la qualitat de l’ocupació no s’aconsegueixi millorar gaire”. Poveda afegeix que entre aquest 2016 i l’any que ve ha de ser quan l’ocupació fixa “ha de començar a créixer” i conclou que “estem en un escenari que ens fa ser relativament optimistes”.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram