Dues metges treballen durant la pandèmia. Foto: Francisco Ávia / Hospital Clínic

Les xifres sobre els casos de coronavirus que publica la Generalitat, i que es recullen al portal de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, mostren com la setmana passada (31 d’agost-6 de setembre) les Corts va ser, juntament amb Sant Andreu, un dels dos districtes de la ciutat on els casos de coronavirus van augmentar respecte de la setmana anterior.

Concretament, a les Corts, entre el 31 d’agost i el 6 de setembre hi va haver 70 nous positius, quan la setmana anterior (24 d’agost-30 d’agost), la xifra havia estat de 57. A Sant Andreu es va passar de 180 casos a 183. Els vuit districtes restants de la ciutat, en canvi, van experimentar una caiguda del total de positius.

Tot i això, les Corts segueix sent el segons districte de la ciutat amb menys positius. Els 70 casos de la setmana passada només van ser inferiors al districte de Gràcia, on se’n van registrar 59.