A la ciutat de Barcelona només es van engegar, durant el tercer trimestre del 2011, 175 pisos nous. Segons fonts de l’Ajuntament, això suposa un 62% menys de pisos construïts que en la mateixa època d’anys anteriors.

En aquest context, sobta que en determinats districtes com Les Corts i Sant Andreu, no s’hagi iniciat ni una sola construcció durant l’any 2011. I no és per falta de terreny. La crisi ha afectat als projectes urbanístics que s’havien de realitzar, com per exemple el perímetre del corredor de la Sagrera.

L’Ajuntament ja va iniciar fa uns mesos el Pla Empenta que consistia en reactivar aquests projectes que han d’aportar habitatge. L’acord que es va assolir amb els promotors,-segons publica La Vanguardia-, estableix que l’Ajuntament es farà càrrec dels costos de la urbanització i reparcel·lació dels terrenys a canvi que els promotors cedeixin el sòl per construir pisos de protecció oficial.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram