La segregació escolar és una realitat a la ciutat. Foto: Norma Vidal / ACN

El segon Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona, presentat recentment, mostra que les Corts és un dels districtes de la ciutat, juntament amb Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella, amb més segregació escolar a l’educació infantil i primària. En el cas de l’ESO, en canvi, la segregació es redueix, tot i que les Corts segueix sent un dels districtes on aquesta és més alta, segons un índex que calcula el Síndic de Greuges amb les dades del Departament d’Educació.

Concretament, el Síndic de Greuges estableix un índex que mesura el percentatge d’alumnes d’origen estranger que s’haurien de canviar d’escola per aconseguir una distribució totalment equilibrada. Aquest índex posa de manifest, segons el Síndic, que tots els districtes tenen un nivell de segregació força alt. Una segregració que és “equivalent o superior als 35 municipis amb més segregació escolar a primària a Catalunya (quatre, entre els deu primers) i als 10 municipis amb més segregació escolar a secundària”.

NIVELL D’ESTUDIS
Pel que fa al nivell d’estudis assolit per la població de més de 16 anys, les Corts és el segon districte amb un percentatge més elevat d’estudiants universitaris. Concretament, el 42% dels veïns de més de 16 anys tenen estudis universitaris (la xifra només és més alta a Sarrià-Sant Gervasi), mentre que els que tenen batxillerat o un grau mitjà són el 27,5% i els que només tenen l’ESO o inferior són el 28,9%.

Per últim, cal destacar que l’informe també mostra com les Corts és el districte amb un percentatge d’escolarització més alt (61%) entre els infants de zero a dos anys. Una xifra que va estretament lligada amb el fet que sigui un districte amb unes rendes familiars altes.