El nombre de residents estrangers a Les Corts ha disminuït en 59 persones i ara se situa als 9.348, el que representa un 11,5% sobre el total de veïns del Districte. Respecte el conjunt d’estrangers de la ciutat, Les Corts n’acull només el 3,3%, la xifra més baixa de tots els districtes.

En el conjunt de Barcelona, les noves arribades disminueixen, s’estabilitzen els residents estrangers i millora la percepció de la immigració. Així ho demostren les últimes estadístiques demogràfiques de l’Ajuntament elaborades a partir del padró municipal.

La població immigrant del conjunt de la ciutat s’ha estabilitzat per sota de les 300.000 persones i entorn del 17% sobre el total de residents de la capital catalana.

Les dades mostren una lleugera disminució d’immigrants procedents de països extracomunitaris i, després de dos anys, el col·lectiu italià torna a ser el més nombrós, força per sobre del pakistanès.

Tot i això, la immigració més nombrosa, amb un 36% del total, prové d’Amèrica Llatina, seguida de la provinent de la Unió Europea.

En aquest sentit, Barcelona s’està convertint en destinació de ciutadans de la UE, mentre que hi ha una petita emigració de persones extracomunitàries.

Cal destacar que només un 2,3% de la població percep la immigració com un problema, una xifra que representa un mínim històric.