Les Corts és el segon districte més segur de la ciutat. Foto: Arxiu

Les Corts és el segon districte més segur de la ciutat. Això és el que indica l’índex de victimització, un dels molts conceptes tècnics que sorgeixen de les enquestes que fa l’Ajuntament –en aquest cas de l’Enquesta de Victimització 2019– i que mostra els ciutadans que perceben que han estat víctimes d’un o més delictes.

Segons aquest indicador, el 2018 a les Corts només van tenir lloc el 3,4% de tots els delictes que es van cometre al conjunt de la ciutat. Només hi ha un districte on la percepció de seguretat sigui més alta, Horta-Guinardó, on es van produir el 2,8% dels delictes La xifra cortsenca contrasta amb les de l’Eixample (25%) i Ciutat Vella (21%), els dos districtes que lideren el rànquing.

LLEUGERA CAIGUDA
La xifra que presenta les Corts a l’enquesta suposa un lleuger descens en els delictes comesos al districte durant els últims anys. El 2017 representaven el 3,6% del total de la ciutat, cosa que implica que el 2018 es va produir una caiguda de dues dècimes. En el cas del 2016 la xifra era del 3,5%, el 2015 del 7,5% i el 2014 del 3,7%.

Pel que fa al conjunt de la ciutat, l’enquesta mostra una xifra rècord, ja que l’índex de victimització s’enfila fins al 31,8%. És a dir, gairebé un de cada tres barcelonins va ser víctima d’un delicte el 2018. L’enquesta es va publicar el 14 d’octubre al web de l’Ajuntament sense cap avís previ.