El tram de la Travessera on s'estan fent les obres. Foto: Joan Arriaga

Per intentar millorar i harmonitzar el pas de vianants a la Travessera de les Corts entre els carrers d’Arístides Maillol i Pintor Tapiró, l’Ajuntament ha iniciat les obres d’arranjament d’aquest tram. L’objectiu d’aquest conjunt de remodelacions urbanístiques és adequar l’alineació d’aquesta part del carrer amb la que continua des de Pintor Tapiró fins a la carretera de Collblanc. D’aquesta manera, quan hagin acabat les obres, aquesta part de la Travessera de les Corts presentarà un aspecte molt més continu i uniforme.

En el tram on s’estan fent les reformes, a la vorera nord, s’hi concentra molta més activitat de la que poden assumir les seves actuals dimensions. Aquest ús intensiu que es vol solucionar amb les remodelacions és causat pel pas de vianants que generen els comerços de la zona, els establiments de restauració que hi ha al seu entorn i les parades de les línies 57 i 157 de bus. A més, la seva proximitat al Camp Nou provoca que cada cop que el FC Barcelona disputa un partit a l’estadi, el tram absorbeixi un gran volum de desplaçaments a peu. Aquestes dificultats es volen resoldre a través d’una reforma en la seva urbanització.

ELS DETALLS
Les obres faran que s’incrementi l’amplada de la vorera, cosa que reforçarà l’accessibilitat a la zona, al mateix temps que s’eliminaran les barreres arquitectòniques que hi ha actualment en aquest espai. A més, també s’aconseguirà fer més fluida la circulació i resultarà més còmode l’ús d’aquest tram del carrer per part dels vianants.

MÉS ESPAI VERD
A la remodelació també s’inclourà l’arranjament i l’enjardinament de la zona compresa entre els carrers Aurora Bertrana i Pintor Tapiró, cosa que permetrà ampliar l’espai d’espera de la parada d’autobús.
Les reformes es completaran amb una renovació dels paviments, s’hi agregaran nous elements de mobiliari urbà i es canviarà l’enllumenat de la zona.

La finalització d’aquest conjunt de reformes, que ja estan en marxa, està prevista per a finals del pròxim mes de juny. Amb tot plegat, les obres de remodelació d’aquest tram de la Travessera de les Corts volen contribuir a la millora del pas de vianants sense interrompre la seva funció d’artèria per al trànsit que connecta la ciutat de Barcelona amb l’Hospitalet de Llobregat.

Mobilitat garantida

L’Ajuntament assegura que aquestes obres no alteraran la circulació de persones i vehicles mentre s’estan executant.

Per altra banda, el consistori vol que la parada d’autobús de les línies 57 i 157 no pari de funcionar. En aquest sentit, les actuacions intentaran que l’estació pateixi els mínims canvis possibles, garantint sempre que hi hagi una zona d’aturada per a les diferents línies.

En cas que les remodelacions puguin afectar d’alguna manera el funcionament d’aquesta parada d’autobús, l’Ajuntament ha garantit que el servei es podria oferir en algun altre emplaçament diferent i proper a l’actual.