La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ja ha superat les 137.100 persones beneficiàries quan es compleixen tres anys de la seva posada en marxa. Es tracta d’un augment del 119% (més del doble) respecte de les persones beneficiàries de l’antiga Renda Mínima d’Inserció, que van passar a percebre l’RGC automàticament el setembre del 2017. El 61% dels titulars de la prestació són dones i el 56,7% són llars de dues o més persones, segons les dades presentades a finals de setembre per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha augmentat un 94% (en 16,8 milions d’euros) des de l’entrada en vigor de la llei, fins a superar els 34,8 milions d’euros mensuals. Actualment, el nombre d’expedients vigents és el més elevat des de l’aprovació de la llei de l’RGC, superant els 86.300. Un total de 1.200 famílies beneficiàries de l’RGC també perceben l’Ingrés Mínim Vital (a través de la transformació de la prestació per fill a càrrec), cosa que suposa un 1,4% de tots els expedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Covid-19 es va traduir en un augment de sol·licituds d’RGC, accelerant l’augment de noves persones beneficiàries, sobretot entre l’abril i el juliol, quan es va arribar a una mitjana de prop de 3.000 nous perceptors mensuals, triplicant els 1.200 de mitjana dels mesos anteriors. Des de l’inici d’aquesta crisi sanitària global s’han sumat més de 10.000 nous beneficiaris.

INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben la prestació de l’RGC o complements i que són del col·lectiu activable laboralment reben la prestació complementària d’activació i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el setembre del 2017, un total de 7.766 famílies han sortit del programa perquè han aconseguit la seva inserció laboral, l’equivalent al 21% dels expedients vigents actuals de persones activables laboralment. Així doncs, han aconseguit un contracte laboral una mitjana de 216 famílies cada mes. Tanmateix, l’impacte que ha tingut la crisi sanitària de la Covid-19 en el mercat laboral ha repercutit en el nombre d’insercions, observant-se una davallada, especialment en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de sol·licituds inicials i de modificacions d’expedients de l’RGC i complements, entre els mesos de gener i agost es van realitzar més de 37.000 resolucions, cosa que suposa un ritme mitjà de 4.630 resolucions mensuals. Les sol·licituds d’RGC i complements del col·lectiu activable laboralment (gestionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el SOC) es continuen resolent amb 1,5 mesos. Aquest termini representa una reducció de 2,5 mesos respecte del que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha servit per assegurar un escut social a milers de persones en situació de vulnerabilitat, sinó que ha permès que una part significativa d’aquestes hagi trobat feina.