El líder d’Iniciativa per Catalu­nya-Verds (ICV) al consistori, Ricard Gomà, ha enumerat una sèrie d’equipaments que, segons explica, no figuren en els pressupostos del Govern recentment aprovats per culpa de les retallades de la Generalitat. El llistat compta amb dos projectes pendents a les Corts. Es tracta de la residència per a avis del carrer Benavent i de l’impuls final per posar en funcionament el CAP Montnegre (a la imatge).