La Maternitat és un dels espais més emblemàtics del districte. Foto: Arxiu

Recuperar, preservar i dignificar la memòria dels barris, els veïns i les seves lluites. Aquestes són les premisses sobre les quals el Districte vol recolzar-se per impulsar la creació d’una Taula de treball sobre la memòria històrica del districte.

Durant la segona setmana d’aquest mes es va proposar durant la sessió Plenària la creació d’aquest organisme perquè sigui un espai de posada en comú de les iniciatives que s’estan duent a terme per part de diferents entitats. També es persegueix l’objectiu que aquesta taula es converteixi en un espai comú on sigui possible compartir processos, aprofitar sinergies i treballar per posar en valor la memòria col·lectiva.

La Taula neix amb la voluntat de promoure les seves accions de recuperació, dignificació, commemoració i el foment de la memòria històrica dels barris. Això es fa per donar a conèixer el passat, fet que ajuda a comprendre la realitat actual. Per últim, també es vol mostrar com la construcció dels barris és el resultat de les lluites protagonitzades pels veïns en àmbits com la salut, el treball o la convivència.

Durant la seva intervenció, el regidor Agustí Colom va explicar que això forma part de la feina del consistori “per dignificar les memòries que tradicionalment han estat més infravalorades i són part de la història de la ciutat. La taula vol posar especial èmfasi en els moviments obrers, a la memòria democràtica i al cabdal paper de les dones”.

UN ESPAI PARTICIPATIU
Amb la creació d’aquesta taula, el Districte vol garantir el desenvolupament d’una memòria plural i democràtica en l’espai públic que tingui en compte el passat social, la memòria col·lectiva, la riquesa cultural, patrimonial ,docent i comercial o el paper històric que han jugat les dones.

Al mateix temps, la taula serà un espai de posada en comú de les investigacions i també dotarà de continguts els espais de memòria, per millorar-los i apropar-los a la ciutadania, des del vessant commemoratiu (celebracions o aniversaris) com des del pedagògic (en col·laboració amb la comunitat educativa, es treballarà per apropar la memòria històrica als alumnes dels centres del districte).

Un altre dels propòsits de la taula és garantir l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica als carrers. Aquesta tasca, que es farà en col·laboració amb les entitats i les persones que en formin part a títol individual, consistirà a detectar exemples en els quals aquesta no es compleixi i proposar accions per al seu compliment. Així, la taula aportarà propostes al Pla d’Actuació Memorial que està treballant en la revisió del nomenclàtor de la ciutat.

Tot plegat farà que la taula faci possible la realització d’un treball coordinat en aquesta matèria, que impulsi accions pròpies i que serveixi com a lloc de debat i anàlisi de diferents mesures i iniciatives.

 

Qui hi haurà a la taula?

El regidor Agustí Colom (o un conseller del districte, si decidís delegar-hi) serà el president de la taula.

També en formaran part diferents representants dels grups municipals amb representació al districte, un tècnic del districte, membres de les entitats que vetllen per la recuperació de la memòria històrica, membres de la comissió del nomenclàtor del districte, representants del teixit associatiu del districte i tots aquells veïns que hi vulguin ser i que tinguin interès en aquests temes.

El primer pas del calendari serà la constitució de la taula amb la definició dels objectius de treball. A continuació es posaran en comú totes les accions que, tant per part de les entitats com del Districte, s’estan duent a terme actualment. En tercer lloc es definirà el full de ruta amb totes les actuacions que cal dur a terme. Posteriorment s’elaborarà un informe sobre les possibles modificacions de noms de carrers que es puguin incloure al nomenclàtor.

A més, la Taula farà accions d’avaluació i de seguiment de les seves activitats constantment.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram