El solar del carrer Numància, 153 deixarà de ser un espai en desús gràcies a un projecte anomenat Bicipark per la mobilitat sostenible que impulsa la Fundació Formació i Treball (FIT), promoguda fa vint anys per Càritas Diocesana de Barcelona.

Albert Alberich, portaveu de la fundació, explica a Línia Les Corts que “aprofitant el pes que té l’illa i tot el nucli de comunicacions, hi farem un aparcament per bicicletes atès, en un horari molt ampli, per joves en risc d’exclusió social”. Aquests nois, a part de realitzar tasques de vigilància, també rebran formació per poder donar als clients un servei de manteniment i reparació de les bicicletes.

Es tracta d’un dels dos emplaçaments del Districte inclosos en el projecte Pla Buits que ha impulsat l’Ajuntament per donar un ús temporal a solars descuidats de la ciutat.

En el cas de Les Corts el consistori havia posat a disposició de les entitats també el solar de Josep Sunyol i Garriga. En aquest cas, el concurs ha declarat deserta la cessió ja que no s’ha presentat cap projecte.

DINOU ESPAIS DE LA CIUTAT

Des que al mes de novembre es va obrir el període de presentació de projectes, un total de 30 organitzacions sense ànim de lucre han presentat les seves propostes per donar un ús a dinou solars buits de la ciutat. En total es van presentar 42 projectes per gestionar de manera temporal aquests espais.

Un cop acabat el concurs, la Comissió d’Avaluació del Pla Buits ha proposat la cessió de catorze dels dinou emplaçaments posats a disposició de les entitats, associacions i fundacions. La resta, cinc espais, s’han declarat deserts perquè no s’han presentat propostes o les presentades no s’han considerat suficients per dinamitzar l’emplaçament.

La majoria dels projectes guanyadors, concretament nou, són horts urbans, molts dels quals estaran gestionats per persones amb risc d’exclusió social.

PROJECTES AUTOSUFICIENTS

Tot i que uns dels cinc criteris de valoració era l’autosuficiència dels projectes, l’Ajuntament ha decidit assumir una part de la despesa associada a les tasques d’adequació dels terrenys, tal com ja es preveia que podia passar a les Bases del Concurs.

En aquest moment s’està estudiant tècnicament quines són les tasques necessàries per a la posada en funcionament dels projectes guanyadors com més aviat millor.

Els objectius del Pla Buits

L’objectiu principal que persegueix el consistori amb el Pla Buits és promoure el desenvolupament d’usos o activitats d’interès públic en un conjunt de terrenys municipals d’arreu de Barcelona.

L’Ajuntament ha ofert a les entitats dos emplaçaments per cada Districte per homogeneïtzar l’impacte de la iniciativa per tota la ciutat.

La finalitat d’aquest projecte és regenerar el teixit urbà i promoure el dinamisme social a l’entorn, mitjançant la recuperació, adequació i potenciació d’aquests espais fins ara en desús.