Enguany el Cortsenc i Cortsenca d’Honor es triaran per votació popular. Foto: Districte

Com cada any, el Districte de les Corts vol reconèixer i posar en valor la tasca d’aquelles persones o entitats que millor representen els valors i les tasques del teixit social dels barris de les Corts. Enguany, però, l’elecció del Cortsenc i Cortsenca d’Honor presenta algunes novetats, com el doble reconeixement, al Cortsenc i a la Cortsenca, i la participació ciutadana, a través d’una votació popular.

Avui s’ha posat en marxa la primera fase del procés, centrada en la presentació de candidatures. Les entitats del districte de les Corts que formen part del Registre d’Entitats de les Corts poden proposar un màxim de dues candidatures: persones físiques o jurídiques i també entitats o associacions que operen als barris de les Corts. En el cas que siguin persones físiques, cal garantir la paritat: un Cortsenc i una Cortsenca. Les propostes s’han d’acompanyar d’una argumentació que justifiqui la distinció com a Cortsenc i Cortsenca d’Honor. El termini de presentació de candidatures acaba el 23 de juny.

Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, el Districte de les Corts, d’acord amb els grups polítics amb representació al Consell del Districte, triarà els tres candidats a Cortsenc i les tres candidates a Cortsenca d’entre les propostes presentades per les entitats del districte. A més, per acord dels grups polítics, es podrà incorporar una nova proposta com a Cortsenc/a d’Honor a una persona individual, entitat, associació o empresa que operi als barris del districte. Tot plegat es farà entre el 25 i el 29 de juny.

Seguidament, començarà la segona fase: la votació popular. De l’1 al 31 de juliol s’obrirà el procés de votació popular amb la col·laboració de Línia Les Corts, que habilitarà un sistema en línia per votar que respectarà l’anonimat dels participants. Cada persona només podrà votar una vegada un cortsenc i una cortsenca. En cas d’empat entre dues o més propostes d’elecció es dirimirà a sorts.

L’acte de proclamació del Cortsenc i Cortsenca d’Honor tindrà lloc durant la Festa Major de les Corts d’enguany, el mes d’octubre.