Les Corts es manté, un any més, com el districte de Barcelona amb un menor nombre d’immigrants empadronats. A dia 1 de gener del 2011, al districte hi viu un total de 9.020 estrangers, el que representa una reducció de 300 persones respecte l’any passat.

És habitual que les Corts sigui el districte amb menys immigrants entre els seus veïns. A més, la seva xifra de població estrangera es troba molt allunyada respecte a la resta de districtes. El districte que el segueix en nombre d’immigrants és Sarrià-Sant Gervasi, que compta amb 15.403 veïns d’una nacionalitat diferent a l’espanyola. La diferència supera les 6.000 persones.

En l’altra banda de la taula es troben els districtes de l’Eixample, Ciutat Vella o Sant Martí, que amb 45.777, 40.938 i 34.781 immigrants respectivament, són les zones de Barcelona que acullen més estrangers.

TENDÈNCIA A LA BAIXA

Infografia: Aida Fonseca

Les xifres presentades a l’informe estadístic sobre la població estrangera mostren que en els darrers dos anys ha disminuït el nombre d’immigrants que s’han allotjat a la ciutat. Així, la població estrangera s’ha reduït un 2,3% (6.312 persones) vers l’any passat, passant de 284.632 a 278.320. L’any passat aquesta dada ja va disminuir per primera vegada, capgirant la tendència habitual en l’última dècada, que mostrava un augment continuat de la població d’immigrants.

El canvi de tendència respecte als anys anteriors es deu, bàsicament, a la crisi econòmica. Aquest factor ha provocat la tornada de molts immigrants al seu país d’origen i, a la vegada, ha derivat en una frenada de l’arribada d’estrangers. Segons el comissionat d’Immigració i diàleg intercultural, Daniel de Torres, aquesta reducció indica que “es consolida la dècada d’integració, deixant enrere la dècada d’acollida”. De Torres ha afegit que la ciutat està “davant d’un nou i important repte: gestionar aquesta diversitat i garantir la convivència entre els barcelonins”.