El coronavirus ha provocat una nova crisi social. Foto: Càritas

Càritas de Barcelona ha informat que gairebé la meitat de les famílies que va atendre al maig no poden pagar el lloguer o la hipoteca. Aquesta és una de les conclusions d’un informe fet per l’entitat per conèixer l’impacte de la crisi provocada pel coronavirus, que recull entrevistes a 475 famílies que van rebre ajuda entre el 18 i el 25 de maig.

Així doncs, segons mostra l’estudi, el 43% de les famílies van respondre que no podien pagar l’import que representa el lloguer o la hipoteca, mentre que la xifra s’enfilava al 50% en el cas de les famílies que no podien pagar les factures de la llum, l’aigua, el gas o internet. Aquesta realitat també ha provocat que un 17% de les famílies entrevistades expliquessin que es veien obligats a mudar-se a un pis més barat, mentre que el 14% estava en perill de desnonament.

L’informe també mostra com el confinament ha dificultat la convivència i la conciliació de la vida laboral i familiar, ja que els conflictes familiars han augmentat gairebé un 20%. Un altre dels efectes negatius ha estat l’augment de l’ansietat i la dificultat per dormir entre la gent que Càritas ha atès.