Alguns dels edificis que seran enderrocats. Foto: Google Maps

La Comissió de Govern de l’Ajuntament ha aprovat una partida de 22 milions d’euros per fer una nova tanda d’expropiacions en el projecte de transformació urbanística de la Colònia Castells. Concretament, es tracta del grup d’edificis que hi ha al carrer d’Entença entre els carrers de Gelabert i Montnegre, que seran enderrocats.

En total hi ha 31 famílies afectades, que viuen als blocs situats entre els números 250 i 282 del carrer Entença i en diferents finques del tram de dalt del carrer Montnegre. Més endavant, en funció dels requisits que s’estableixin, seran reallotjades o indemnitzades.

Aquestes expropiacions, que estava previst que es fessin l’any passat, es deixarà pràcticament acabat un projecte urbanístic que va començar fa més de 15 anys. Només quedaran pendents els edificis dels números 2-4 i 6 del carrer Gelabert i els del tram 239-245 d’Entença, que s’expropiaran en l’última fase.