Un Pla de Millora d’Oportunitats Educatives dotat amb 48 milions d’euros per compensar les desigualtats agreujades pel coronavirus. Aquest és el pla que impulsa el Departament d’Educació, la major part de les accions del qual es focalitzaran en els 500 centres educatius de més complexitat, un 5% concertats, i que escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n’hi haurà de generalitzades.

El pla té quatre àmbits d’actuació i 19 mesures concretes. El primer d’aquests àmbits és la reducció de les barres econòmiques, en el qual es destinaran 5 milions a l’accés equitatiu a les sortides i colònies escolars, 4,2 a la gratuïtat dels materials escolars als centres públics i 1,6 més a l’accés equitatiu a activitats extraescolars en centres concertats en entorns socioeconòmics desafavorits.

El segon àmbit és el d’acompanyament als alumnes, que compta amb 26,9 milions d’euros, dels quals bona part seran per a la contractació de personal d’atenció educativa, tant tècnics d’integració social com educadors socials (13,5 milions).

El tercer àmbit s’adreça a les famílies i invertirà 400.000 euros en formació, 200.000 en dinamització de les associacions de mares i pares, 500.000 en la millora de la comunicació entre les famílies i l’escola i 50.000 en suport a les federacions.

Per últim, el darrer àmbit preveu la creació de cinc nous plans d’entorn amb una inversió de 480.000 euros, el reforç del lideratge i la coordinació dels ja existents (1,6 milions), actuacions comunitàries contra l’abandonament escolar (1,5 milions), el foment de l’orientació d’àmbit comunitari (1,6 milions) i 4 milions per a oportunitats educatives que impulsen entitats o organitzacions més enllà de l’escola.

“Els alumnes venen amb motxilles diferents. Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treure-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin lliures a l’aula”, resumia el conseller Josep Bargalló el dia de la presentació del pla.