El Districte ha constituït aquest mes de gener el Grup Motor de Comerç i Turisme amb l’objectiu que les Corts es consolidi com a territori socialment responsable i inclusiu.

Aquest nou òrgan busca el treball conjunt dels actors comercials i turístics de la zona amb el Districte. En aquest sentit, el regidor Xavier Marcé ha afirmat que, més enllà d’apostar per la inclusió “com a objectiu estratègic, en tant que eina fonamental d’integració i reconeixement dels plens drets de totes les persones”, també considera que ha de ser una “oportunitat clau pel desenvolupament econòmic del territori”.

Els integrants del Grup Motor són els centres comercials, els eixos comercials de proximitat, els hotels i les empreses del sector turístic, a més del Districte, la Direcció de Comerç, la Direcció de Turisme i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. També s’alinearà amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i amb l’Agenda 2030.