Al poble, el que és del poble

Com sempre hem dit, les immatriculacions de l’Església han estat un procés ple d’irregularitats i privilegis sense garanties ni seguretat jurídica, en virtut del qual l’Església s’ha apropiat de béns [...]