Una crisi de seguretat humana

El principal objectiu de les polítiques de seguretat és preservar la vida, assegurar-ne el seu sosteniment amb dignitat i confort i preveure amenaces per seguir-la protegint. El Covid-19 com a [...]