Què es pot entendre com a bé comú? En una societat avançada es pot entendre com aquells valors, no només materials, amb els que la ciutadania es pot sentir satisfeta. Habitatge, alimentació, serveis bàsics com l’aigua, l’electricitat i el gas, ensenyament, sanitat, treball, cultura i oci, l’ecologia amb respecte pel territori, el dret a escollir els representants polítics i sindicals… Tots poden ser considerats com el bé comú.

En una societat que cada vegada és més individualista, no es pot entrar en una dinàmica perversa, com: Jo primer i, per sobre de tot, el meu interès particular.

És en les condicions de marginació d’amplis col·lectius, en la diferència cada vegada més gran entre els més rics i els més pobres, quan acostumen a aparèixer els ‘salvadors de la pàtria’ que pretenen tenir la solució als problemes del país, amb mesures que acostumen a ser molt de dretes o molt d’esquerres i que tenen mal resultat. Hi ha la teoria que el mercat ho resolt tot, però tenim prou experiència per saber que el que fa és especular amb tot per obtenir el benefici màxim. Es tracta que la ciutadania estigui preparada, culturitzada, que el seu nivell de capacitació sigui molt alt per poder fer front als reptes per aconseguir una societat igualitària, justa i democràtica.

La qualitat d’un país és directament proporcional a la qualitat dels seus ciutadans. Amb ciutadans de qualitat hi haurà paletes, advocats, metges, emprenedors de qualitat, inclús polítics, que siguin capaços d’aportar eficàcia per tenir una societat i un país millors.