Les tasques d’observació i alerta continuen vigents a la zona de la Teixonera

L’Institut Geològic de Catalunya ja ha iniciat els treballs d’estudi del subsòl de la plaça d’Isop del barri de la Teixonera. A hores d’ara s’estan recollint les dades dels diferents agents que han intervingut al llarg dels dies i ja s’han visitat gairebé tots els veïns afectats per l’esvoranc que ho havien sol·licitat, per tal de revisar les finques properes a la plaça d’Isop després de l’aparició de l’esvoranc de vint metres.

Quan s’hagin acabat aquestes visites, però, continuaran les revisions i les mesures de prevenció i control de moviments del sòl per si hi hagués variacions significatives. Fins ara els resultats han estat negatius.

Per curar-se amb salut, i per altra banda perquè era totalment necessari, els serveis tècnics han treballat dur per reestablir el clavegueram del carrer Plutó i de la mateixa plaça d’Isop. Amés s’ha construït una nova cloaca.

En els esmentats treballs al clavegueram de la zona s’hi recopilen informacions geològiques, geotècniques, hidrogeològiques i d’infraestructures i serveis de tot tipus per tal de poder evitar, en la mesura del possible, un altre fet com aquest.

QUÈ VA PASSAR?

Les actuacions que ara s’estan duent a terme són a conseqüència de l’esfondrament que a principis de mes es va produir al voltant del clavegueram de la plaça d’Isop.

Aquest esfondrament va provocar, que a posteriori per tal de realitzar els treballs inicials de reparació, s’hagués de foradar el terra de la plaça amb unes dimensions de vuit metres de diàmetre i cinc metres de fondària.

Aquesta perforació va provocar el trencament d’un col·lector i filtracions d’aigua a alguns edificis ja que el clavegueram no tenia capacitat suficient per absorbir tota la pluja d’aquell cap de setmana de principis de novembre.

PER QUÈ?

A hores d’ara continuen les investigacions amb la finalitat de determinar les causes concretes que van provocar l’esvoranc a la plaça d’Isop, en principi degut a la ruptura d’una canonada d’aigües situada a més de set metres de fondària. juntament amb les intenses pluges d’aquelles jornades.

LES MESURES

Per tal de prevenir possibles fuites de gas, el subministrament es va tallar a quatre finques durant la primera matinada després dels fets. També, preventivament, es van tallar tres ramals de la zona de subministrament d’aigua.

En relació al forat que va quedar a la plaça d’Isop, el dia següent es va reomplir amb 180 metres cúbics de formigó i el col·lector de baixada pel carrer Plutó a Isop es va reconduir mitjançant un sistema de bombament.

Una canonada antiga de la xarxa de distribució d’aigua potable a nivell local, s’havia també trencat al carrer Plutó, molt a prop de la plaça, i va haver de substituir-se per una de nova.

ELS AFECTATS

Els que han els afectats principals per l’esvoranc d’Isop han estats els veïns i les veïnes del número quatre de la mateixa plaça, una suma total de catorze persones. Tots ells van ser desallotjats de manera preventiva la primera nit després dels fets, per causa de la proximitat entre l’esvoranc i la seva finca.

Una vegada va comprovar-se que no hi havia cap tipus de problema estructural a la finca afectada, els Bombers de Barcelona van procedir a l’autorització de la tornada dels 14 veïns desallotjats als seus habitatges, un cop restablerts tots els subministraments a la finca del número quatre.

MÉS AFECTACIONS?

Després dels fets ocorreguts entrat el mes de novembre i les mesures que es van prendre, més enllà dels catorze afectats de la finca de la pròpia plaça d’Isop, no es coneixen i s’han detectat afectats ni altres desperfectes al voltant de la zona.

Malgrat la situació sembli del tot controlada, la campanya d’auscultació dels edificis de l’entorn pot ser llarga ja que els desperfectes es poden anar assentant amb el pas del temps i fer-se visibles al cap dels dies.

La finalitat d’aquesta campana, que podem anomenar, de prevenció és veure com s’adapta el terreny i detectar-ne el seu comportament per poder-hi realitzar correccions puntuals, si fos necessari, en punts específics.