Diapositiva del projecte de l’illa del Mercat. Foto: Ajuntamen

Noves escoles i més equipaments socials per la ciutat. Aquest és el resultat de l’últim plenari del 2012 quan es va donar la llum verda per reprendre les obres a l’illa d’equipaments del Guinardó.

L a decisió del Ple ha permès que aquest mes de gener es reprenguin les obres de l’illa del Mercat del Guinardó, aturades des d’abans de l’estiu. En concret, l’expedient que ha aprovat el consistori barceloní accepta una redistribució de la despesa, a favor de l’empresa concessionària de les obres, Regesa Societat Urbanística. D’aquesta manera, com a empresa promotora, podrà continuar amb les obres que executa en nom de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

ELS EQUIPAMENTS

En aquest complex del Mercat del Guinardó es preveu la construcció d’un aparcament, una residència per a la gent gran, un Centre d’Atenció Primària, un casal de joves i també edificis d’habitatge social. Així com l’urbanització de tota la illa.

L’acord permet adequar les anualitats de les aportacions de l’Ajuntament, però no varia el cost de l’actuació municipal que es mantè en els 8,5 milions d’euros.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram