El passat 4 de febrer es van sortejar els 160 pisos de la nova promoció de Can Cortada, a l’avinguda de l’Estatut, entre els barris d’Horta, la Vall d’Hebron, Montbau i la Clota. En el sorteig hi van entrar les 652 persones que s’havien inscrit al registre i que complien les condicions per accedir a aquests habitatges.

La promoció de Can Cortada és de 160 habitatges de protecció oficial en règim de dret de superfície que ha estat promoguda pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. La promoció consta de 15 pisos de dos dormitoris i 145 més de tres dormitoris. També es van sortejar 152 places d’aparcament. Les quotes mensuals, amb aparcament inclòs, oscil·len entre els 392 i els 685 euros.

Del total de 160 habitatges, 40 (un 25% de la promoció) es van reservar a veïns de la zona dels barris més propers i 6 pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.