El darrer plenari del districte, tal com va informar Betevé, va aprovar a finals de maig un projecte per instal·lar escales i rampes mecàniques al barri de Montbau, el que té una mitjana d’edat més alta de la ciutat, per tal que els veïns es puguin desplaçar a peu amb més facilitat. Actualment no n’hi ha en cap punt del barri.

La proposta aprovada sorgeix d’un consell de barri i la va presentar l’associació de veïns, que va aconseguir el suport de tots els partits polítics. L’entitat demana que el primer lloc on s’han de posar les rampes i les escales mecàniques és al centre del barri. Primer, però, el Districte prepararà un projecte amb l’objectiu de tenir-lo enllestit abans no s’acabi l’actual mandat. Caldrà fer una sèrie d’estudis previs i posteriorment es farà un procés participatiu.

PARTICIPACIÓ PIONERA
L’aprovació d’aquest projecte a través del consell de barri arriba després que hagi estat la primera vegada que es fa servir aquest mecanisme de participació, vigent des de l’última actualització de les normes de participació veïnal del conjunt de la ciutat.