El Districte ha elaborat, conjuntament amb la participació dels veïns, un projecte per millorar l’accessibilitat de la plaça de Raimon Casellas, a Can Baró, que s’ha d’executar durant aquest mandat.

L’espai es va construir fa més de 30 anys i ha quedat obsolet pel gran nombre de barreres arquitectòniques que presenta, com el cas de les diverses escales de la plaça.

El projecte es centrarà en 3 punts d’intervenció. En concret, les escales per on s’accedeix a una escola bressol, una rampa amb massa desnivell i l’accés a la plaça des del carrer d’Albert Llanas, on s’instal·larà un ascensor i es facilitarà l’accés als habitatges eliminant les barreres arquitectòniques.