El pati de l’Escola Baloo està obert a tothom els divendres i

dissabtes des de les 17h a les 20h. És un dels espais inclosos en

el projecte Patis Oberts que té com a finalitat augmentar les zones

d’oci del Districte.