L’aprovació provisional del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PepNat) per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha generat sensacions contraposades a la FAVB i a la Plataforma Barris de Muntanya. Tot i que la federació considera que aquest Pla és “un instrument important per a la preservació i millora del valor ecològic de la zona” i que és “important el desenvolupament d’un model d’ús públic del parc que al mateix temps permeti salvaguardar els valors naturals i el patrimoni històric construït”, també creu que el PepNat “s’assenta sobre uns precedents que han produït una indefensió als veïns d’algunes zones”. En aquest sentit, denuncia que la separació que es fa entre zona de parc natural i exterior, formalitzada per la Generalitat l’any 2010, “no contempla la suficient informació ni comunicació amb els veïns” i sembla que estigui feta per “servir interessos privats”.

En paral·lel a l’aprovació, també es va tirar endavant la modificació del Pla General Metropolità (PGM) necessària per impulsar el PepNat.

De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns 140 habitatges en zones del parc que pertanyen administrativament a Barcelona que estan afectades per aquest Pla especial de protecció, de manera que totes les persones que hi viuen es troben en una situació “d’indefensió i incertesa”.

Per això, la FAVB fa una sèrie de consideracions a aquesta aprovació, com la demanda de la revisió de les línies de circumscripció del parc d’acord amb uns paràmetres objectius i pactats amb el moviment veïnal i demana que en aquest procés es tingui en compte “la història social de construcció col·lectiva d’unes barriades que existeixen, i del seu valor històric en la conservació de la natura que les acull”. En aquest sentit, la federació veu amb bons ulls que la revisió de l’acord “no representi la pèrdua de cap hectàrea d’espai natural, i que aquest sigui compensat en la mida del possible”, ja que creu que “la regularització sense més dels habitatges podria donar origen a un cicle especulatiu”, i posa com a exemple el cas del barri de la Font de la Guatlla.

Finalment, la FAVB conclou que no està en contra “de l’aprovació provisional en la mida que garanteix la conservació de l’espai natural”, però demana “a l’Ajuntament, la Generalitat i el conjunt de les forces polítiques que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona la incorporació d’un annex en el redactat definitiu que expressi la necessitat d’una revisió dels límits del 2010 a l’entorn d’uns barems ecològics i socials i des d’una perspectiva no especulativa”.