Pàgina Web: http:///www.bcn.cat/horta-guinardo

La web del Districte d’Horta-Guinardó ha experimentat el 2011 un creixement d’un 9.15% en el nombre de visites i d’un 74,11 % en el de pàgines consultades.

La informació per vies digitals ha estat una de les apostes més decidides d’aquest any passat pel que fa als suports de comunicació del Districte. En aquest sentit hi va haver un punt d’inflexió important amb la posada en marxa del nou web d’Horta-Guinardó, que ha resolt algunes de les necessitats informatives que hi havia fins aleshores.

Possiblement gràcies a aquestes accions de potenciació d’Internet com a plataforma de comunicació, s’ha produït un creixement en el nombre de persones que han accedit al web del Districte.

En xifres absolutes el creixement de visites d’un 9,15% significa que s’ha passat de les 249.335 visites totals l’any 2010, a les 272.155 el 2011.

Mensualmnent, la mitjana de visites a l’espai web del districte d’Horta-Guinardó ha passat de les 20.778 del 2010, a les 22.680 del 2011. Actualment, aquesta pàgina web resulta ser la pàgina municipal més consultada (1,4 milions) i lasegona pel que fa a nombre de visites.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram