Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives i regidor de les Corts