El reportatge de la pàgina 3 d’aquest Línia Gràcia està dedicat a una iniciativa popular, altruïsta i anònima, que ha aconseguit donar aixopluc a una vintena de gats abandonats que subsistien com podien a una finca del carrer Astúries. Una sèrie de persones, juntament amb una fundació, van netejar l’immoble derruït i van esterilitzar tots els gats que hi vivien. Ara en tenen cura i fan tot el possible per donar-los en adopció. El propietari de la finca, malgrat la bona disposició inicial, vol vendre la finca, i aquesta colònia de gats, que cal recordar, està totalment controlada, vacunada i alimentada, perilla. Els membres de l’entitat benèfica que la cuida demana al districte una solució administrativa o a un veí de bon cor que els hi cedeixin un espai semblant, és a dir una finca amb un pati interior ampli. Des de fa anys, la Vila de Gràcia ha patit les colònies de gats que, descontrolades, creixien imparablement i embrutaven els terrats i solars del barri. Aquesta colònia, però, és l’exemple totalment contrari, ja que fins i tot es plantegen habilitar un espai per visites d’escoles o perquè la gent pugui adoptar el seu animaló. Es tracta d’un exemple que, malgrat tot, està a punt de desaparèixer. Cal, doncs, donar exemple (com l’ha donat aquesta colònia de gats), i fer tot el possible per donar a aquests animals una nova oportunitat.