No cal remarcar la importància que té l’educació. Si volem que la nostra societat sigui més justa i igualitària, on no hi hagi segregació de cap mena, hem d’apostar per l’educació. És a l’escola on les i els mestres treballen amb l’alumnat per donar-los les eines necessàries per poder tenir una escala de valors justos i respectuosos cap a les diferències, que ens porti a una societat millor, la que totes i tots desitgem. La inversió en l’educació dona els seus fruits potser no de manera immediata, sinó a mitjà i llarg termini, però són uns fruits sòlids i segurs. Per totes aquestes raons, és imprescindible poder comptar amb una xarxa d’escoles públiques i de qualitat que garanteixin al màxim la igualtat d’oportunitats, visquis al districte que visquis, i per tant cal fer tots els esforços necessaris per poder fer-ho possible.

El govern municipal d’Ada Colau i Barcelona En Comú, tenint en compte aquest objectiu, ha fet una gran aposta per l’escola pública, sense desatendre l’escola concertada. En el nostre districte, com a tota la ciutat, cada vegada són més les famílies que trien escola pública; per tant, s’han de fer tots els esforços necessaris per poder satisfer aquesta demanda i tenir una escola pública de qualitat, catalana, on no hi hagi segregació.

Un dels projectes importants que s’està portant a terme a Barcelona des del curs 2020-2021 és el programa Protegim les escoles, amb l’objectiu de transformar els entorns escolars, pacificar-los i convertir-los en uns espais més segurs i amables per a les i els alumnes i les seves famílies, on puguin no tan sols fer les entrades i sortides amb més tranquil·litat i seguretat, sinó que també els faciliti la socialització, poder estar una estona compartint amb les altres famílies i infants i poder jugar. A Gràcia, durant aquest temps, s’han fet més de 20 intervencions dels entorns escolars i a tota Barcelona, aquest any, n’haurem pacificat 200, fet que suposa més de 86.000 alumnes beneficiats. S’ha de seguir i seguirem, fins a aconseguir que totes les escoles de la ciutat puguin gaudir d’uns entorns més tranquils i segurs.

Amb aquestes transformacions, a part de guanyar i pacificar els entorns, també es guanya espai per a les escoles, per poder fer esbarjo i activitats educatives, portant-les més enllà de les parets de l’edifici escolar, fent realitat la idea que l’escola forma part del barri.

Per altra banda, aquestes transformacions no tan sols beneficien la comunitat educativa. Són uns espais guanyats per al barri, on es limita el trànsit, el soroll i la contaminació, i per tant es guanya en salut. Les veïnes i veïns ara tenen uns espais on poden estar, trobar-se, xerrar i, en definitiva guanyar vida de comunitat, fent barri. Aquest projecte forma part de la ciutat que posa les persones al centre.