Diferents veïns de Vallcarca, alguns de forma individual i altres que formen part d’entitats, han demanat recentment que el futur eix verd del barri que es va dissenyar el 2002, i que preveu l’enderroc d’algunes cases de l’avinguda Vallcarca i el carrer Bolívar i la construcció de tres infraestructures de ciutat, es modifiqui.

En paral·lel, aquest grup de veïns han presentat una nova proposta que demana la reubicació de les tres infraestructures (una subestació elèctrica al solar de les monges, un parc de neteja de BCNeta i un dipòsit pluvial entre el solar de La Casita Blanca i el carrer d’Agramunt) i que aposta per “fer un espai verd de veritat”.

En aquesta línia demanen aturar els enderrocs i les expropiacions que planteja el pla del 2002 i crear jardins verticals aprofitant les mitgeres dels edificis. També consideren que el barri ha de guanyar espais per als vianants o mantenir llocs la placeta de la Palmera.

Qui ho veu diferent i defensa el projecte dissenyat el 2002 és l’Associació de Veïns de Gràcia Nord Vallcarca.