Cartell de la campanya "M'agrada viure amb tu"

Com cada any, l’impacte de la Festa Major de Gràcia, no només a la Vila sinó a la ciutat, requereix un desplegament de serveis municipals a l’alçada de les exigències. Prop de dos milions de persones tornaran a visitar la Vila durant els set dies de la festa i, per tant, el treball de l’administració i de la Fundació perquè tot funcioni és primordial.

En aquest sentit, els carrers de la Festa Major i espais de festa, amb el suport de la Fundació i del Districte, han elaborat un sistema organitzatiu d’autoprotecció per a cadascun dels carrers engalanats i altres espais de festa. A tal efecte, s’ha comptat amb la col·laboració i assessorament de tècnics del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) que ha impartit sessions formatives per omplir de manera personalitzada els formularis resolent els dubtes que sorgien a cadascun dels carrers.

Per altra banda, enguany també hi haurà un sistema de primers auxilis centralitzat des del Districte, que servirà de manera global a tota la festa. En la mateixa línia, l’administració i la Fundació han treballat conjuntament amb la coordinadora de les Colles de Cultura de Gràcia i amb les Colles de Foc per fer una cercavila i un correfoc més segurs creant, per exemple, recorreguts preventius per detectar possibles punts febles. A més, per primer any també s’incorporarà una nova acció comunicativa en els actes on participin els trabucaires de prevenció per a les persones amb sensibilitat auditiva.

LA MOBILITAT, MILLORADA

Després de l’èxit de la prova pilot iniciada l’any passat, per primera vegada es crea un pla d’itinerari recomanat i d’accés de sentit obligatori, que té com a objectiu garantir les condicions òptimes de seguretat, d’accessibilitat i de gaudi de la festa. Aquest pla organitzarà els carrers guarnits en els moments de màxim aforament i concentració de visitants i podrà determinar, si escau, el criteri de sentit únic per millorar la fluïdesa i la mobilitat, sempre complicada.

Entre les novetats d’enguany també destaca la creació d’un Mapa de la Mobilitat (veure pàgina 9) que compta amb informació sobre el transport públic, les principals afectacions al trànsit amb motiu de la festa i els principals serveis d’aparcaments reservats per a persones amb discapacitat, entre altres. El mapa també indica els itineraris recomanats d’entrada a cadascun dels carrers.

I és que un dels objectius de la Festa Major és que tothom pugui gaudir-la. Per aquest motiu, el Districte, la Fundació i els espais de festa han treballat conjuntament per millorar l’accessibilitat, tant pel que fa a barreres arquitectòniques com pel que fa a barreres en la comunicació. En aquest sentit, tant el Pregó de la Festa Major, que tindrà lloc el pròxim 14 d’agost, com el lliurament de premis dels guarniments dels carrers el 17 d’agost, comptaran amb servei d’interpretació de llengua i signes. A més, es realitzaran, com l’any passat, visites guiades per a persones amb discapacitat visual pels carrers Fraternitat i Berga amb la col·laboració de l’ONCE.