Integrants d’una associació durant un procés de votació. Foto: CAB

Del segle XIX, en plena revolució industrial, al segle XXI, al bell mig d’una gran revolució digital. Aquest és el recorregut que presenta la història de les associacions de la ciutat i que ara, gràcies al primer estudi sobre el seu teixit, se n’han conegut les seves principals característiques actuals, fins ara desconegudes.

L’estudi, batejat amb el nom Panoràmic de les Associacions de Barcelona, que ha estat coordinat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), assenyala que a la ciutat hi ha més de 4.600 associacions, una per cada 350 habitants. La xifra de ciutadans que participen en aquestes associacions és de 684.300 persones, és a dir, un 42% del total de barcelonins.

Un cop d’ull amb més profunditat a aquestes xifres permet veure com el 50% d’aquestes associacions agrupen fins a 90 persones associades, mentre que el 27% en tenen entre 91 i 250 i el 23% restant n’agrupen més de 250. L’estudi també conclou que gairebé la meitat d’aquestes persones tenen un alt nivell d’implicació en la seva entitat i una antiguitat que supera els 10 anys com a membres de ple dret.

MÉS DONES
Un altre fet rellevant que apunta el Panoràmic és la majoria femenina que forma les entitats, ja que el 56% de les persones que formen les entitats són dones, per sobre del 44% d’homes. La majoria femenina també és visible tant entre les persones voluntàries (el 60%), com en les persones remunerades (el 64%). En el cas de les juntes directives, aquest percentatge baixa fins al 51%, cosa que provoca que els autors de l’estudi convidin “a la reflexió sobre els criteris de diversitat que s’incorporen en el funcionament organitzatiu”.

Miquel Àngel Aragón, president del CAB, explica a aquesta publicació que l’estudi “ha permès per primera vegada conèixer de primera mà la realitat del teixit associatiu de la ciutat”, del qual, veient els resultats de l’informe, destaca “la seva fortalesa i la seva dimensió”. “El nivell participatiu dels ciutadans de Barcelona sobta quan s’explica a fora. Fins i tot sorprèn els polítics”, conclou Aragón.

Gràcia concentra el 10% de les associacions de la ciutat

Gràcia sempre ha estat una de les zones de la ciutat que ha tingut la fama de tenir un associacionisme més potent. Ara, les dades també ho confirmen, ja que el districte concentra el 10% de les associacions de la ciutat i, d’acord amb el seu nombre d’habitants, hi ha una associació per cada 263 persones, segon l’estudi Panoràmic. D’aquestes associacions, la majoria van ser fundades entre els anys 2001 i 2010.

Una altra de les dades que aporta l’estudi és que les associacions gracienques desenvolupen entre el 51% i el 75% de la seva activitat a la ciutat. Aquest efecte de capitalitat és més elevat que en altres districtes. D’altra banda, també cal destacar que la Vila és la zona on es concentren el nombre més gran d’entitats.

Per últim, el Panoràmic de les Associacions de Barcelona també apunta que l’ús d’equipaments públics per part de les associacions té una periodicitat semestral o anual, o de tres associacions al dia, depenent de com es miri. En canvi, en el cas d’espais públics oberts, el seu ús és d’una o més vegades al mes o de 15 associacions al dia.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram