L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, dirigida per Maite Fandos, millorarà notablement els serveis

S’han fet públics tant els pressupostos municipals com els referents a l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (AQVIE) d’aquest any.

Maite Fandos, regidora del Districte alhora que dirigeix l’esmentada Àrea d’Esports ha presidit la Comissió Permanent del Consell Municipal de Benestar Social, l’acte en el que s’ha comunicat la partida pressupostària als membres que formen aquest òrgan consultiu i participatiu amb la finalitat clara de poder potenciar la coordinació entre la institució i les entitats.

LA CRISI PREOCUPA

Una de les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona és la lluita contra la crisi, no només econòmica, sinó també contra l’impacte que aquesta té en l’àmbit social, per aquest motiu, l’AQVIE ha augmentat considerablement el seu pressupost d’enguany. L’objectiu d’aquest augment és fer de Barcelona un referent en qualitat de vida, on totes les persones visquin dignament i on puguin desenvolupar-se personal, econòmica i socialment, en condicions d’equitat i llibertat.

En aquest sentit, el pressupost del 2012 es tradueix en augments de les partides pressupostàries dels serveis que impacten directament a la ciutadania a través dels valors socials de l’assistència, l’eficiència, la innovació, la justícia social i la implicació de la ciutadania.

XIFRES CONCRETES

Entre els serveis que més veuen augmentat el seu pressupost per aquest any, destaquen l’augment del més del 12% del Servei d’Atenció Domiciliària que permetrà augmentar un 20% les hores d’atenció, el 41% d’augment del pressupost de Teleassistència, o la creació d’un fons de fins a dos milions d’euros per fer front a les emergències socials que es produeixen al llarg de l’any.

També destaca l’increment, en un 69%, del pressupost destinat a menjadors socials.

Aquest pressupost anirà destinat a la creació i ampliació de nous equipaments; així es crearan 400 noves places de menjadors socials; es construiran set nous habitatges d’inclusió per arribar als 50; es passarà de 1.021 a 1.206 habitatges amb serveis per a la gent gran, la creació d’un centre d’allotjament temporal familiar i el disseny d’un equipament per adolescents.

CONSELL DE BENESTAR

Es tracta d’un òrgan consultiu i participatiu que té com a objectiu principal promoure una cultura de benestar social a la ciutat, validar les línies d’actuació en política social i fomentar la concertació entre els agents implicats.

Per aconseguir aquestes fites, s’actua des d’una visió de la política i del benestar social àmplia i integradora, analitzant la realitat social des de la seva especificitat, però sense perdre de vista la visió i l’acció globals per transformar-la.