S’amplien els punts per accedir a internet arreu del Districte

El Passeig de Sant Joan, plaça Lesseps i diferents centres cívics entre els quals hi ha el de La Sedeta, són alguns dels espais del districte de Gràcia des dels qu es pot accedir a internet de forma gratuïta gràcies al servei Barcelona WiFi.

En concret arreu del Districte hi ha 25 punts dels anomenats de “connexió pública gratuïta”. A trets generals actualment a la ciutat de Barcelona hi ha un total de 421 punts de connexió wifi gratuïts, dels quals 217 estan situats als equipaments com biblioteques, centres cívics o centres esportius municipals i els altres 204, a la via pública.

EL WIFI DE BARCELONA

Les últimes xifres publicades per l’Institut d’Estadística indiquen que Catalunya és un dels territoris que compta amb més llars amb connexió a internet. En concret el 71% dels catalans disposen de servei d’internet a casa seva, dels quals el 67,2% ho fan amb banda ampla.

No tots els usuaris de la xarxa, però, es connecten a internet des de casa. A Barcelona, per exemple, existeix el servei públic de wifi que permet als ciutadans connectar-se a internet des de qualsevol punt de la ciutat. Un servei que des de l’Ajuntament es pretén ampliar.

Les xifres ens mostren que els últims mesos a la ciutat hi ha hagut una implantació de cent nous punts WiFi. Aquest augment del servei respon a l’èxit obtingut. De fet, el 50% dels usuaris accedeixen a internet des dels punts ubicats a la via pública, platges o parcs de la ciutat. Un percentatge que creix considerablement amb el bon temps.

Tant és així que a través de l’Institut Municipal d’Informàtica, el consistori ha iniciat un pla de reestructuració del wifi a Barcelona. L’objectiu és ampliar l’ús de les noves tecnologies entre els ciutadans així com també optimitzar els recursos i donar un servei millor.

LA CAPITAL DEL MÒBIL

Un dels altres aspectes que s’han valorat a l’hora d’ampliar la xarxa és el fet que Barcelona ostentarà fins el proper 2018 el títol de Capital del Mòbil. En aquest sentit es preten tirar endavant un conjunt de projectes que permetin personalitzar la informació que proporcioni el servei en funció del punt des del qual es connecti l’usuari. Per exemple, redireccionar a la web del barri o bé a l’oferta de serveis tant públics com privats més propers. A més entre tots els criteris que ha tingut en compte l’Ajuntament a l’hora de realitzar l’ampliació és garantir el servei en el major nombre d’equipaments del territori possibles i garantir un mínim de dos punts de connexió per cada barri de la ciutat.

Amb aquestes finalitats clares, l’Institut Municipal d’Informàtica està avaluant nous models de gestió del servei per tal de poder garantir-ne la sostenibilitat en un futur, i fer-ne un seguiment mitjançant un pla que s’està preparant actualment.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram